Acasa - Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal - Reclamatii - Termeni si conditii de utilizare si de incheiere - Politica de folosire a cookie-urilor
Asigurarea RCA
Asigurarea Casco
Asigurarea PAD (polita de asigurare a locuintei impotriva dezastrelor naturale)
Asigurarea de calatorie in strainatate TRAVEL
Asigurarea de Tractare Auto
Asigurarea CMR
Asigurarea ROTR
Asigurarea de raspundere fata de calatori si bagaje
Asigurarea Biciclistilor
Asigurarea de Malpraxis Medical
Asigurarea de raspundere civila profesionala a avocatilor
Asigurarea de raspundere civila profesionala a arhitectilor
Asigurarea de sanatate privata
Cum se comanda corect o asigurare RCA ?
Legea 132/2017 (Legea RCA) explicata
Ce este contractul RCA si cu ce difera fata de polita RCA ?
Riscurile acoperite si excluderile contractului RCA
Descrierea procesului de despagubire RCA
Constatarea amiabila
Tarifele de referinta RCA
Asiguratul cu risc ridicat
Decontarea directa RCA
Inlocuirea temporara a vehiculului avariat
Obligatiile asiguratului RCA
Asigurarea RCA multipla
Conducatorii auto in asigurarea RCA
Documentul Carte Verde
Verificarea asigurarii RCA
Cererea de despagubire RCA si cuantumul despagubirilor
Accident cu vehicul neasigurat RCA
Informatii despre schimbarile RCA din 2016
Asigurare RCA pentru inmatriculare / transcriere
Asigurare RCA pentru numar provizoriu
Informatii despre sistemul Bonus-Malus
Cum transferam clasa Bonus-Malus ?
Modificarea clasei B/M pentru PF
Informatii despre baza de date CEDAM
Cum se suspenda contractul RCA ?
Incetarea / desfiintarea / denuntarea contractului RCA
Restituirea primei de asigurare RCA
Fondul national de protectie
Suspendarea inmatricularii
Informatii despre ITP
Plata si livrare
Despre noi
Cum preluam o comanda si metode de plata explicate
Mandatul de brokeraj
Legea 191/2015 - Completari la Legea PAD
Informatii despre polita PAD
Ce fac in caz de dauna PAD ?

RCA Ieftin


De incredere din 2007
Siguranta este unul dintre cele mai dorite sentimente
2023.03
  Compania de brokeraj PREVENTIV Insurance Broker_RBK-754
 • MyAccount
 • Calculator Casco
  Calculator RCA
  Calculator PAD


  Riscurile acoperite si excluderile contractului RCA


  8 oferte de asigurare
  cu un singur calcul
  Multiplu de o luna
  valabilitate 1 luna, 2 luni, 3 luni etc.
  Asigurarea pe email
  la plata prin instrumente bancare
  Calculator Casco Calculator RCA Calculator PAD
  1. Scurta introducere

  Produsul de asigurare RCA a fost supus unei serii de schimbari legislative in cursul anului 2016 ce se pot consulta in pagina Informatii despre schimbarile RCA din 2016 iar in 2017 s-a publicat Legea 132/2017.  2. Riscuri acoperite prin contractul RCA

  Conform articolului 11 din Legea 132/2017 prevederile legale privind riscurile acoperite prin contractul RCA sunt urmatoarele :
  Art. 11 : Riscurile acoperite
  (1) Asiguratorul RCA are obligatia de a despagubi partea prejudiciata pentru prejudiciile dovedite suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.
  (2) Fara a se depasi limitele de raspundere prevazute in contractul RCA, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) si (5) si in conditiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a contractului RCA, asiguratorul RCA acorda despagubiri in forma baneasca pentru:
  • a) vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial;
  • b) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere si inmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuarii valorii vehiculului dupa reparatii, dovedite cu acte sau expertiza;
  • c) costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise in conditiile legii;
  • d) prejudicii reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a vehiculului, pe baza optiunii persoanei prejudiciate;
  • e) cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata sau cheltuieli aferente in cazul solu.ionarii alternative a litigiului daca solutia este favorabila persoanei prejudiciate;
  • f) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, apartinand tertului pagubit, de la locul accidentului la locatia in care se gaseste centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasa de pagubit in vederea repararii vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiata de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, dupa caz, daca respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asiguratorul nu asigura transportul.
  (3) Indiferent de locul in care s-a produs accidentul de vehicul - pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri, atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii vehiculului asigurat, asiguratorul RCA acorda despagubiri pana la limita de raspundere prevazuta in contractul RCA pentru:
  • a) prejudiciul produs de dispozitivele sau instalatiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a atasului tractat de vehicul;
  • b) prejudiciul produs din culpa conducatorului vehiculului asigurat;
  • c) prejudiciul produs prin fapta lucrului, cand prejudiciul isi are cauza in insusirile, actiunea sau inactiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
  • d) prejudiciile provocate tertilor, drept consecinta a deschiderii usilor vehiculului, in timpul mersului sau atunci cand vehiculul este oprit ori stationeaza, de catre pasagerii acestuia, fara asigurarea ca nu se pune in pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic;
  • prejudiciile provocate tertilor, drept consecinta a conducerii vehiculului sub influenta bauturilor alcoolice sau a stupefiantelor.
  (4) Prevederile alin. (3) lit. b) se aplica inclusiv in cazurile in care la data accidentului conducatorul vehiculului:
  • a) a condus vehiculul fara consimtamantul explicit sau implicit al asiguratului;
  • b) nu este titularul unui permis care sa ii dea dreptul sa conduca vehiculul respectiv;
  • c) nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta vehiculului respectiv.
  (5) Membrii familiei asiguratului, conducatorului auto sau oricarei alte persoane a carei raspundere civila este angajata intr-un accident de vehicule si este acoperita de asigurarea obligatorie RCA nu sunt exclusi, datorita acestei legaturi de rudenie, de la beneficiul asigurarii pentru propriile lor vatamari corporale.


  3. Excluderile contractului RCA

  Conform articolului 12 din Legea 132/2017 prevederile legale privind excluderile contractului RCA sunt urmatoarele :
  Art. 12 : Neacordarea despagubirii
  Asiguratorul RCA nu acorda despagubiri pentru:
  • a) cazurile in care proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului vinovat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:
   • (i) intr-un caz de forta majora;
   • (ii) din culpa exclusiva a persoanei prejudiciate;
   • (iii) din culpa exclusiva a unei terte persoane, cu exceptia situatiilor prevazute la art.11 alin. (3) lit. d);
  • b) prejudiciile produse bunurilor apartinand conducatorului vehiculului raspunzator de producerea accidentului, precum si cele produse ca urmare a vatamarii corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicita aceste despagubiri;
  • c) urmatoarele situatii:
   • (i) prejudiciile au fost produse bunurilor apartinand persoanelor fizice sau persoanelor juridice, daca au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat in proprietatea ori utilizat de aceeasi persoana fizica sau juridica si care este condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica;
   • (ii) bunul avariat si vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al sotilor;
   • (iii) bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
  • d) prejudiciile cauzate in situatiile in care nu se face dovada valabilitatii la data accidentului a asigurarii RCA sau asiguratorul RCA nu are raspundere, conform prevederilor legale;
  • e) partea din prejudiciu care depaseste limitele de raspundere stabilite prin contractul RCA, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciului;
  • f) amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului;
  • g) cheltuielile facute in procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;
  • h) sumele pe care conducatorul vehiculului raspunzator de producerea prejudiciului este obligat sa le plateasca proprietarului sau utilizatorului care i-a incredintat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
  • i) prejudiciile produse bunurilor transportate, daca intre proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducatorul auto raspunzator si persoanele prejudicate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
  • j) prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate in vehiculul cu care s-a produs accidentul, daca asiguratorul RCA poate dovedi ca persoanele prejudiciate stiau ca vehiculul respectiv era furat;
  • k) prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalatiile montate pe vehicule, atunci cnd acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalatii de lucru, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
  • l) prejudiciile produse prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
  • m) prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
  • n) prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul in timpul unui atac terorist sau razboi, daca evenimentul are directa legatura cu respectivul atac ori razboi.
  Aplicatia RcaPedia