Acasa - Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal - Reclamatii - Termeni si conditii de utilizare si de incheiere - Politica de folosire a cookie-urilor
Asigurarea RCA
Asigurarea Casco
Asigurarea PAD (polita de asigurare a locuintei impotriva dezastrelor naturale)
Asigurarea de calatorie in strainatate TRAVEL
Asigurarea de Tractare Auto
Asigurarea CMR
Asigurarea ROTR
Asigurarea de raspundere fata de calatori si bagaje
Asigurarea Biciclistilor
Asigurarea de Malpraxis Medical
Asigurarea de raspundere civila profesionala a avocatilor
Asigurarea de raspundere civila profesionala a arhitectilor
Asigurarea de sanatate privata
Cum se comanda corect o asigurare RCA ?
Legea 132/2017 (Legea RCA) explicata
Ce este contractul RCA si cu ce difera fata de polita RCA ?
Riscurile acoperite si excluderile contractului RCA
Descrierea procesului de despagubire RCA
Constatarea amiabila
Tarifele de referinta RCA
Asiguratul cu risc ridicat
Decontarea directa RCA
Inlocuirea temporara a vehiculului avariat
Obligatiile asiguratului RCA
Asigurarea RCA multipla
Conducatorii auto in asigurarea RCA
Documentul Carte Verde
Verificarea asigurarii RCA
Cererea de despagubire RCA si cuantumul despagubirilor
Accident cu vehicul neasigurat RCA
Informatii despre schimbarile RCA din 2016
Asigurare RCA pentru inmatriculare / transcriere
Asigurare RCA pentru numar provizoriu
Informatii despre sistemul Bonus-Malus
Cum transferam clasa Bonus-Malus ?
Modificarea clasei B/M pentru PF
Informatii despre baza de date CEDAM
Cum se suspenda contractul RCA ?
Incetarea / desfiintarea / denuntarea contractului RCA
Restituirea primei de asigurare RCA
Fondul national de protectie
Suspendarea inmatricularii
Informatii despre ITP
Plata si livrare
Despre noi
Cum preluam o comanda si metode de plata explicate
Mandatul de brokeraj
Legea 191/2015 - Completari la Legea PAD
Informatii despre polita PAD
Ce fac in caz de dauna PAD ?

RCA Ieftin


Suntem aici pentru tine
De incredere din 2007
Siguranta este unul dintre cele mai dorite sentimente
2024.07
  Compania de brokeraj PREVENTIV Insurance Broker_RBK-754
 • MyAccount
 • Calculator CASCO
  Calculator RCA
  Calculator PAD


  Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal


  Consultanta online de 17 ani
  inca din 2007.
  Online din 2007
  prezenti oriunde.
  75.000 de contracte
  de asigurare.
  Calculator CASCO Calculator RCA Calculator PAD
  Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal afisate URL: https://www.rcapedia.ro si colectate prin formularul on-line de comanda

  Va informam ca, incepand cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

  Avand in vedere dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor, trebuie sa va exprimati consimtamantul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizati in vederea accesarii/furnizarii serviciilor oferite de PREVENTIV INSURANCE BROKER SRL prin intermediul site-ului www.rcapedia.ro si ale agentiilor sale.

  Refuzul dumneavoastra de a va da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc conduce la imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de PREVENTIV INSURANCE BROKER SRL.

  Exprimarea consimtamantului (acordului) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza, de catre dumneavoastra, in momentul accesarii site-ului www.rcapedia.ro sau la solicitarea de servicii in sediile agentiilor noastre.

  Va multumim. 

  INFORMARE PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  in conformitate cu
  REGULAMENTUL UE  2016/679
  privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date 
  (in continuare "Regulamentul")

  1. PREVENTIV INSURANCE BROKER SRL , cu sediul social in Mangalia, bdul. Callatis, nr.11, CAMERA1, bloc MG29, sc. B, etaj 3, ap. 27, judetul Constanta, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J13/504/2017, CUI21112686, website www.rcapedia.ro, telefon 034.1145784, e-mail dataprotection@e1asig.ro (in continuare "PREVENTIV" sau "noi"), prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor care solicita incheierea unui contract de asigurare, persoane fizice, persoane fizice autorizate, forme de organizare si exercitare a unei profesii si, in general, orice alta entitate fara personalitate juridica (in continuare "Potentialii Clienti / Clientii").

  2. Datele cu caracter personal pe care le prelucram includ: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de mail, telefon, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, data si locul nasterii, varsta, sex, cetatenie, stare civila, detalii despre familie/sot/persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate, date referitoare la educatie, calificari/certificari, ocupatie, functie, istoric profesional, informatii legate de nivelul de venit, date din actul/actele de identitate, date din permisul de conducere si certificatul de inmatriculare, date privind bunuri pe care le detineti, semnatura olografa sau semnatura in format digital, alte date solicitate prin cererea-chestionar sau polita de asigurare si inregistrari audio ale convorbirilor telefonice prin call-center.  

  3. PREVENTIV proceseaza date cu caracter personal  ale Potentialilor Clienti / Clientilor in temeiul:
  (a) prevederilor legislatiei asigurarilor si reasigurarilor,
  (b) legislatiei fiscale,
  (c) Regulamentului, in baza art.6 alin. 1 lit b), c) si f) si acolo unde Potentialul Client / Clientul si-a dat acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal, in baza art. 6 alin. 1 lit. a),
  (d) precum si in baza cererii de oferta pentru incheierea unui contract de asigurare/a contractului de asigurare incheiat intre parti si a interteselor legitime urmarite de PREVENTIV la prezentarea ofertei de incheiere a contractului de asigurare/la incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de asigurare.
  (e) o obligatie legala a PREVENTIV,
  (f) interesul legitim al PREVENTIV pentru efectuarea de analize statistice, raportari interne, prevenirea de fraude, etc.

  4. Furnizarea datelor indicate in legislatia asigurarilor si reasigurarilor, cea fiscala, precum si in alte prevederi legale, reprezinta o cerinta legala; furnizarea de alte date este voluntara, iar nefurnizarea acestora nu produce consecinte negative.

  5. PREVENTIV proceseaza datele cu caracter personal ale Potentialilor Clienti / Clientilor in masura in care se refera la cererea de oferta pentru incheierea unui contract de asigurare /incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de asigurare, in scopuri legate de acestea, in special de urmatoarele:
  (a) pentru a genera si a comunica o oferta in vederea incheierii unui contract de asigurare, respectiv pentru incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de asigurare;
  (b) in scopuri de raportare si evaluare interna;
  (c) solutionarea potentialelor litigii;
  (d) solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
  (e) identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude;
  (f) recuperarea de creante.

  6. PREVENTIV informeaza Potentialii Clienti / Clientii ca datele lor cu caracter personal pot fi divulgate urmatoarelor categorii de destinatari:
  (a) societatilor de asigurare, in scopuri administrative interne (de exemplu, in scopuri de raportare interna sau evaluare);
  (b) furnizorilor externi de servicii IT;
  (c) autoritatilor centrale sau locale ale statului, precum si Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) sau asociatii profesionale sau alte entitati ce activeaza in domeniul asigurarilor, precum Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR);
  (d) instantelor de judecata;
  (e) colaboratori, parteneri sau contractori ai PREVENTIV.

  7. PREVENTIV informeaza Potentialii Clienti / Clientii ca perioada pentru care vor stoca datele lor cu caracter personal este:
  (a) maxim 1 an pentru oferta pentru incheierea unui contract de asigurare calculat de la data expirarii valabilitatii acesteia;
  (b) termenul maxim stabilit de legislatia asigurarilor, ale legislatiei fiscale, ale Regulamentului si a altor dispozitii legale general aplicabile.

  8. PREVENTIV informeaza Potentialii Clienti / Clientii ca, in limitele si in conditiile prevazute de Regulament, au urmatoarele drepturi, utilizand una dintre modalitatile listate: (i) accesul la datele sale personale; (ii) rectificarea datelor sale personale; (iii) stergerea datelor sale personale; (iv) limitarea prelucrarii datelor referitoare la acestea; (v) dreptul de a obiecta la prelucrare si (vi) dreptul la portabilitatea datelor, dupa cum urmeaza: 
  (a) Dreptul de acces - se refera la dreptul de a obtine o confirmare din partea PREVENTIV ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea in care sunt prelucrate;
  (b) Dreptul la opozitie - se refera la dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al PREVENTIV. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, exista dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.
  (c) Dreptul la rectificare - se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea PREVENTIV;
  (d) Dreptul la stergerea datelor (sau "dreptul de a fi uitat") - se refera la dreptul sa solicitati sa fie sterse datele dumneavoastra cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea legii; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale a PREVENTIV; datele cu carater personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
  (e) Dreptul restrictionarii prelucrarii - poate fi exercitat in cazul in care contestati exactitatea datelor, pe o perioada care sa permita verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, cerand in schimb restrictionarea; in cazul in care lui PREVENTIV nu ii mai sunt necesare datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra ni le solicitati pentru realizarea sau constatarea unui drept in instanta; in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale PREVENTIV prevaleaza asupra celor ce va apartin dumneavoastra;
  (f) Dreptul la portabilitatea datelor - se refera la dreptul sa primiti de la PREVENTIV datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat, precum si deptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic [acest drept se aplica daca datele cu caracter personal au fost transmise in baza consimtamantului dumneavoastra conform art.6 alin. (1) lit. a) si art.9 alin. (2) lit. a) din Regulament sau a executarii sau in vederea incheiererii unui contract conform art. 6 alin. (1) lit.b) din Regulament];
  Drepturile de mai sus se exercita prin cerere scrisa, semnata si datata, transmisa astfel:
  * prin posta la adresa: PREVENTIV INSURANCE BROKER SRL, Mangalia, CP121, OP1, judetul Constanta,
  * prin e-mail la adresa dataprotection@e1asig.ro  

  9. In cazul in care PREVENTIV proceseaza datele personale ale Potentialilor Clienti / Clientilor in baza consimtamantului acordat,  aveti dretul sa va retrageti consimntamantul in orice moment. Aceasta retragere nu afecteaza legalitatea prelucrarii bazate pe consimtamantul acoredat anterior. 

  10. PREVENTIV informeaza Potentialii Clienti / Clientii ca au dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), in cazul in care acestea considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca Regulamentul.
  11. Potentialii Clienti / Clientii pot contacta responsabilul cu protectia datelor al PREVENTIV:
  * prin posta la adresa: PREVENTIV INSURANCE BROKER SRL, Mangalia, CP121, OP1, judetul Constanta, cu specificarea pe plic a destinatarului (responsabilul cu protectia datelor),
   * prin e-mail la adresa dataprotection@e1asig.ro    
       Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, brokerul de asigurare PREVENTIV INSURANCE BROKER autorizat de catre AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA avand numarul RBK-754 in Registrul brokerilor de asigurare, in calitate de operator date cu caracter personal inscris sub numarul 16822 in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal al AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

  Scopul colectarii datelor este ofertarea, negocierea, incheierea contractelor de asigurare, acordare asistenta inainte si pe durata derularii contractelor.

  Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru ofertare, negociere, incheierea contractelor de asigurare, acordare asistenta inainte si pe durata derularii contractelor.

  Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea furnizarii serviciilor solicitate de dumneavoastra.

  Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai societatilor de asigurare.

  Operatorul foloseste servicii ale societatilor de curierat rapid pentru livrarea corespondentei catre dumneavoastra, scop în care furnizeaza acestora date cu privire la adresa de livrare si numarul de telefon de contact convenit cu acceptul dumneavoastra.

  Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la brokerul de asigurare PREVENTIV INSURANCE BROKER. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

  Datele dumneavoastra sunt transferate pe serverele societatilor de asigurare in scopul prelucrarii lor in procesul de ofertare, incheiere contracte de asigurare si in scopul indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

  Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.


  Descriere procedura de protectie a datelor cu caracter personal afisate URL: https://www.rcapedia.ro si colectate prin formularul on-line de comanda

  Site-ul rcapedia.ro este mijlocul electronic de comercializare a contractelor de asigurare de catre brokerul de asigurare PREVENTIV INSURANCE BROKER, aflat la adresa URL: https://www.rcapedia.ro.

  Site-ul rcapedia.ro este destinat consumatorilor potentiali si/sau finali, asigurati si/sau potentiali asigurati care au calitatea de utilizatori ai acestui site.

  Utilizatorii site-ului rcapedia furnizeaza brokerului de asigurare PREVENTIV INSURANCE BROKER informatii referitoare la date personale (nume/prenume, adresa, e-mail, numar telefon si nu numai) inclusiv prin intermediul formularului on-line de comanda de pe acest site.

  Prin accesarea site-ului rcapadia.ro si utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia de catre brokerul de asigurare PREVENTIV INSURANCE BROKER, utilizatorul implicit este de acord sa furnizeze date adevarate, exacte si complete asa cum se solicita in formularul on-line de comanda, de completat.

  Orice utilizator care acceseaza site-ul rcapedia.ro si care ofera date cu caracter personal, inclusiv prin intermediul formularului on-line de comanda de pe acest site, isi manifesta acordul in mod implicit de folosire a datelor cu caracter personal de catre brokerul de asigurare PREVENTIV INSURANCE BROKER pentru:

  - efectuarea de comunicari in scopul intermedierii produselor publicate pe site-ul rcapedia.ro;
  - furnizarea produselor publicate pe site-ul rcapedia.ro, incluzand procesarea formularului de comanda, facturarea, solutionarea cererilor si a petitiilor, prevenirea/depistarea fraudelor.

  In cazul in care un utilizator al site-ului rcapedia.ro nu doreste ca brokerul de asigurare PREVENTIV INSURANCE BROKER sa proceseze datele sale cu caracter personal, utilizatorul va trimite o scrisoare catre brokerul de asigurare PREVENTIV INSURANCE BROKER la comenzi@rcapedia.ro in scopul solicitarii si manifestarii dreptului de acces si interventie la datele cu caracter personal, dreptului de opozitie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si a dreptului de a nu fi supus unei decizii individuale.

  Brokerul de asigurare PREVENTIV INSURANCE BROKER aplica metodele cele mai moderne si mai performante pentru oferirea celui mai inalt grad de siguranta a datelor cu caracter personal si tranzactiilor electronice.

  Datele personale ale utilizatorilor sunt informatii confidentiale si sunt protejate pentru evitarea accesarii nepermise, divulgarii, furtului, utilizarii neconforme, modificarii, distrugerii, asigurand utilizarea conforma a acestora.

  Plata pentru achizitionarea produselor de pe site-ul rcapedia.ro poate fi efectuata si prin intermediul solutiilor de plata online. Informatiile privind datele cardului bancar nu sunt transferate si implicit nu pot fi stocate pe serverele brokerului de asigurare PREVENTIV INSURANCE BROKER.

  Orice incercare neautorizata de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul site-ului rcapedia.ro sau de a afecta performantele sistemului informatic al brokerului de asigurare PREVENTIV INSURANCE BROKER este tentativa de fraudare a site-ului rcapedia.ro care pune in miscare cercetarea penala impotriva faptuitorului.


  Aplicatia RcaPedia