Acasa - Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal - Reclamatii - Termeni si conditii de utilizare si de incheiere - Politica de folosire a cookie-urilor
Asigurarea RCA
Asigurarea Casco
Asigurarea PAD (polita de asigurare a locuintei impotriva dezastrelor naturale)
Asigurarea de calatorie in strainatate TRAVEL
Asigurarea de Tractare Auto
Asigurarea CMR
Asigurarea ROTR
Asigurarea de raspundere fata de calatori si bagaje
Asigurarea Biciclistilor
Asigurarea de Malpraxis Medical
Asigurarea de raspundere civila profesionala a avocatilor
Asigurarea de raspundere civila profesionala a arhitectilor
Asigurarea de sanatate privata
Cum se comanda corect o asigurare RCA ?
Legea 132/2017 (Legea RCA) explicata
Ce este contractul RCA si cu ce difera fata de polita RCA ?
Riscurile acoperite si excluderile contractului RCA
Descrierea procesului de despagubire RCA
Constatarea amiabila
Tarifele de referinta RCA
Asiguratul cu risc ridicat
Decontarea directa RCA
Inlocuirea temporara a vehiculului avariat
Obligatiile asiguratului RCA
Asigurarea RCA multipla
Conducatorii auto in asigurarea RCA
Documentul Carte Verde
Verificarea asigurarii RCA
Cererea de despagubire RCA si cuantumul despagubirilor
Accident cu vehicul neasigurat RCA
Informatii despre schimbarile RCA din 2016
Asigurare RCA pentru inmatriculare / transcriere
Asigurare RCA pentru numar provizoriu
Informatii despre sistemul Bonus-Malus
Cum transferam clasa Bonus-Malus ?
Modificarea clasei B/M pentru PF
Informatii despre baza de date CEDAM
Cum se suspenda contractul RCA ?
Incetarea / desfiintarea / denuntarea contractului RCA
Restituirea primei de asigurare RCA
Fondul national de protectie
Suspendarea inmatricularii
Informatii despre ITP
Plata si livrare
Despre noi
Cum preluam o comanda si metode de plata explicate
Mandatul de brokeraj
Legea 191/2015 - Completari la Legea PAD
Informatii despre polita PAD
Ce fac in caz de dauna PAD ?

RCA Ieftin


Suntem aici pentru tine
De incredere din 2007
Siguranta este unul dintre cele mai dorite sentimente
2024.06
  Compania de brokeraj PREVENTIV Insurance Broker_RBK-754
 • MyAccount
 • Calculator Casco
  Calculator RCA
  Calculator PAD


  Cererea de despagubire RCA si cuantumul despagubirilor


  8 oferte de asigurare
  cu un singur calcul
  Multiplu de o luna
  valabilitate 1 luna, 2 luni, 3 luni etc.
  Asigurarea pe email
  la plata prin instrumente bancare
  Calculator Casco Calculator RCA Calculator PAD
  1. Ce este cererea de despagubire ?

  Legea 132/2017 (Legea RCA) defineste cererea de despagubire ca fiind documentul prin care partea prejudiciata sau asiguratul formuleaza catre asiguratorul RCA sau catre BAAR pretentiile de despagubire.  2. Catre cine se inainteaza cererea de despagubire ?

  In cazul in care partea prejudiciata a optat pentru decontarea directa la incheierea contractului RCA atunci aceasta se va adresa propriului asigurator RCA in cazul in care sunt indeplinite conditiile decontarii directe.
  Daca nu se aplica decontarea directa atunci partea prejudiciata va inainta cererea de despagubire catre asiguratorul RCA al partii vinovate.
  Daca partea vinovata nu avea incheiat un contract RCA la momentul producerii accidentului de vehicule sau daca partea vinovata ramane neidentificata ori evenimentul s-a produs in perioada suspendarii contractului RCA atunci partea prejudiciata va inainta cererea de despagubire catre BAAR.
  Art. 20 : Cererea de despagubire
  (1) Persoana prejudiciata are dreptul sa inainteze cererea de despagubire catre asiguratorul RCA sau catre propriul asigurator RCA in cazul decontarii directe, in cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA sau catre BAAR, in cazul producerii unui risc acoperit de acesta in conditiile prevazute de prezenta lege.
  (2) Persoana prejudiciata are dreptul, direct sau prin mandatari, sa inainteze cererea de despagubire catre asiguratorul RCA sau catre propriul asigurator RCA in cazul decontarii directe, in cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA, sau catre BAAR, in cazul producerii unui risc acoperit de acesta in conditiile prevazute de prezenta lege.
  (3) Cererea de despagubire se poate inainta si prin mijloace electronice.


  3. In cat timp se depune cererea de despagubire ?

  Legea 132/2017 (Legea RCA) privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie nu specifica acest termen. Este important de retinut intr-o astfel de situatie faptul ca trebuie sa se aiba in vedere termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil care in cazul RCA este de 3 ani de la data producerii evenimentului.  4. Valoarea maxima de despagubire

  Valoarea maxima dintre limita de despagubire contractuala sau cea legislativa si asta pentru ca societatile de asigurare pot oferi limite de despagubiri mai mari decat minimul impus prin legislatie.
  Art. 14 alin. (1) din Legea 132/2017 (Legea RCA) prevede :
  (1) Despagubirile se acorda in cuantum egal cu intinderea prejudiciului pana la limita maxima de raspundere a asiguratorului RCA care este egala cu cea mai mare valoare dintre limita de raspundere prevazuta in legislatia aplicabila si cea prevazuta in contractul RCA [...]


  5. In cat timp se comunica valoarea maxima de despagubire ?

  Art. 14 alin. (1) din Legea 132/2017 (Legea RCA) prevede :
  (1) [...] asiguratorul este obligat sa comunice valoarea maxima de despagubire, la cererea pagubitului sau a mandatarului acestuia, in termen de 7 zile calendaristice.


  6. Cum se stabileste valoarea de reparatie ?

  Art. 14 alin. (3) din Legea 132/2017 (Legea RCA) prevede :
  (3) Valoarea reparatiei se stabileste folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise in conditiile legii in care unitatea reparatoare auto isi poate utiliza propria valoare a orei de manopera afisata.
  La art. 38 alin. (2) din Legea 132/2017 (Legea RCA) denumit Infractiuni este prevazut :
  (2) utilizarea in reparatia vehiculelor avariate a pieselor sau ansamblelor contrafacute si/sau falsificate de catre unitatile reparatoare auto.


  7. Ce este dauna totala economica ?

  Legea 132/2017 (Legea RCA) defineste dauna totala economica ca fiind situatia unui vehicul sau unui bun avariat a carui valoare de reparatie depaseste valoarea de piata a acestuia.  8. Cum se stabileste cuantumul depagubirii in cazul unei daune totala economica ?
  Art. 14 alin. (2) din Legea 132/2017 (Legea RCA) prevede :
  (2) In cazul daunei totale economice, asiguratorul evalueaza vehiculul avariat, printr-un sistem de evaluare specializat sau prin documente emise in conditiile legii pentru a-i determina valoarea de piata din momentul premergator evenimentului. Pagubitul poate opta pentru reparare pana la valoarea de piata a vehiculului, calculata in urma evaluarii, sau pentru solutionarea cazului ca dauna totala prin plata diferentei dintre valoarea de piata a vehiculului si valoarea epavei.


  9. Pasagerii din vehiculul care a produs accidentul pot solicita despagubiri ?
  Art. 14 alin. (5) si alin. (6) din Legea 132/2017 (Legea RCA) prevede :
  (5) In caz de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori decesului, despagubirile se acorda atat pentru persoanele aflate in afara vehiculului care a produs accidentul, cat si pentru persoanele aflate in acel vehicul, cu exceptia conducatorului vehiculului din vina caruia s-a produs accidentul.
  (6) In caz de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori decesului altor persoane in afara conducatorului auto raspunzator de producerea accidentului, se acorda despagubiri si pentru prejudiciile produse sotului/sotiei sau persoanelor care se afla in intretinerea proprietarului ori conducatorului vehiculului asigurat.


  10. Despagubiri pentru vatamarea integritatii corporale cand autorul este necunoscut ?
  Da, daca vehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat.
  Art. 14 alin. (7) din Legea 132/2017 (Legea RCA) prevede :
  (7) In caz de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori decesului unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acorda despagubiri daca vehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat, chiar daca autorul accidentului a ramas neidentificat.


  11. Despagubiri pentru bunurile din vehiculul care a produs accidentul ?
  Da, se acorda despagubiri pentru bunurile din interiorul vehiculului care a produs accidentul cu conditia ca bunurile in cauza sa nu fie transportate in baza unui contract existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv si daca nu apartineau proprietarului, utilizatorului ori conducatorului vehiculului raspunzator de producerea accidentului.
  Art. 14 alin. (8) din Legea 132/2017 (Legea RCA) prevede :
  (8) Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despagubirile se acorda pentru bunurile aflate in afara vehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate in acel vehicul, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum si daca nu apartineau proprietarului, utilizatorului ori conducatorului vehiculului raspunzator de producerea accidentului.


  12. Cum se solutioneaza cererea de despagubire ?

  Art. 21 : Solutionarea cererii de despagubire
  (1) In termen de 30 de zile de la data inaintarii cererii de despagubire de catre asigurat ori de catre partea prejudiciata, asiguratorul RCA este obligat:
  • a) fie sa raspunda cererii partii solicitante, formuland in scris o oferta de despagubire justificata, transmisa cu confirmare de primire, in cazul in care se dovedeste raspunderea asiguratului in producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
  • b) fie sa notifice partii prejudiciate in scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire.
  (2) Daca in termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despagubire de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, asiguratorul RCA nu a notificat partii prejudiciate respingerea pretentiilor de despagubire, precum si motivele respingerii, asiguratorul RCA este obligat la plata despagubirii.
  (3) Deschiderea procedurii privind efectuarea investigatiilor se face de catre asigurator daca exista indicii temeinice asupra producerii evenimentului, in baza unui raport de expertiza realizat de un expert autorizat, si daca acesta a notificat in scris persoana prejudiciata/asiguratul, in termen de 5 zile lucratoare de la data deschiderii dosarului de dauna si intocmirea procesului-verbal de constatare, cu privire la intentia de a desfasura investigatii. Daca in urma cercetarilor efectuate s-a constatat faptul ca despagubirea se cuvine persoanei prejudiciate, se aplica dispozitiile art. 11 alin. (2) lit. d). Necomunicarea notificarii privind intentia de a desfasura investigatii in termenul de 5 zile decade asiguratorul RCA din acest drept, fiind obligat la plata despagubirii. Rezultatul motivat al investigatiilor se comunica partii prejudiciate in termen de 3 zile lucratoare de la finalizare, dar fara a depasi termenul prevazut la alin. (1).


  13. Termenul de plata a despagubirii RCA

  Art. 21 : Solutionarea cererii de despagubire
  (4) Despagubirea se plateste de catre asiguratorul RCA in termen de 10 zile de la data acceptarii ofertei de despagubire prevazuta la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asiguratorul RCA a primit o hotarare judecatoreasca definitiva sau acordul entitatii de solutionare a litigiului cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca. Documentele care stau la baza cererii de despagubire sunt stabilite prin reglementari ale A.S.F.
  (5) Daca asiguratorul RCA nu isi indeplineste obligatiile in termenul prevazut la alin. (4) sau si le indeplineste defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea sau intarzie achitarea despagubirii, acesta este obligat la plata unor penalitati de 0,2% pe zi de intarziere calculate la nivelul sumei de despagubire cuvenita sau la diferenta de suma neachitata. Plata penalitatilor se face odata cu plata despagubirii.
  (6) in cazurile privind vatamarile corporale si daunele morale care fac obiectul unui litigiu, penalitatile si plata acestora sunt stabilite de catre instanta judecatoreasca.


  14. Cum primesc depagubirea RCA ?

  Art. 23 : Plata despagubirilor
  (1) Despagubirile se platesc de catre asiguratorul RCA persoanelor fizice sau juridice prejudiciate, in contul indicat de catre persoana prejudiciata sau mandatarul acesteia, in conditiile legii.


  15. Sunt despagubirile urmarite de creditorii asiguratului RCA ?

  Art. 23 : Plata despagubirilor
  (2) Despagubirile nu pot fi urmarite de creditorii asiguratului RCA.


  16. Eu sunt partea vinovata in accident si am platit daunele din buzunarul meu. Pot recupera banii incasand eu despagubirea ?

  Art. 23 : Plata despagubirilor
  (3) Despagubirile se platesc asiguratilor daca acestia dovedesc ca au despagubit persoanele prejudiciate si despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 25.


  17. Persoana prejudiciata a apelat la polita sa CASCO. Se poate subroga asiguratorul CASCO partii vatamate ?

  Da, asiguratorul CASCO se poate subroga partii vatamate si plati despagubirea asiguratului CASCO urmand sa incaseze despagubirea de la asiguratorul RCA al partii vinovate.  18. Persoana prejudiciata primeste despagubirea pe CASCO dar valoarea ei difera de cea de pe RCA. Cine suporta diferenta ?

  Art. 23 : Plata despagubirilor
  (4) In cazul in care in drepturile persoanei prejudiciate s-a subrogat asiguratorul facultativ al acesteia, eventuala diferenta de despagubire dintre cea rezultata potrivit contractului de asigurare facultativa si cea care rezulta potrivit contractului RCA ramane pe contul contractului de asigurare facultativa, neputand fi recuperata de la asigurat, daca despagubirea platita din contractul facultativ nu depaseste limita maxima a despagubirii ce poate fi acordata de asiguratorul RCA pentru prejudiciile cauzate in unul si acelasi accident de vehicul, prevazuta de legislatia in vigoare.


  19. Valoarea despagubirii nu este acceptata de partile implicate. Se plateste intai suma care nu face obiectul litigiului ?

  Art. 23 : Plata despagubirilor
  (5) In situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, suma care nu face obiectul litigiului este platita de catre asiguratorul RCA inainte ca acesta sa se fi solutionat prin negocieri, prin solutionarea alternativa a litigiilor sau de catre instanta judecatoreasca.


  20. Cand poate solicita asiguratorul recuperarea despagubirile platite ?

  Art. 25 : Dreptul asiguratorului RCA de a solicita recuperarea sumelor platite
  Asiguratorul RCA are dreptul de a recupera sumele platite drept despagubire de la persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, in urmatoarele situatii:
  • a) accidentul a fost produs cu intentie;
  • b) accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii altor infractiuni savarsite cu intentie;
  • c) accidentul a fost produs in timpul cand autorul infractiunii savarsite cu intentie incearca sa se sustraga de la urmarire;
  • d) persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului a condus vehiculul fara consimtamantul contractantului;
  • e) asiguratul a refuzat in mod nejustificat indeplinirea obligatiilor sale impiedicand in acest fel asiguratorul RCA sa desfasoare propria investigatie conform prevederilor art. 21 alin. (3), iar asiguratorul este in masura sa probeze ca acest fapt a condus la plata nejustificata a despagubirii.
  Aplicatia RcaPedia